Over Saline

We bought Saline in 2014. She is a Beneteau First 375, build in 1985. Her length is 11,20 m, beam 3,85 m. Saline is fitted with a short keel with custom wings. Her draft is 1,70 m.

We kocht Saline in 2014. Ze is een Beneteau First 375, gebouwd in 1985. Haar lengte is 11,20 m, breedte 3,85 m. Saline is uitgevoerd met een korte kiel met speciale vleugels. Haar diepgang is 1,70 m.

The sloop rigging with a short mast version is fitted with a full batten mainsail with an area of 32 sq.m. and a high aspect jib of 34 sq.m. The main is fitted with 3 reefs.

Het sloeptuig met korte mast versie is uitgevoerd met een doorgelat grootzeil met een oppervlakte van 32 m2 en een high aspect fok van 34 m2. Het grootzeil is voorzien van 3 reven.

The interior has three cabins: on double berth in the fore peak, one double berth port aft and a single berth starboard aft. There is a nice U-shaped galley on port side with a two burner stove, oven and a refrigerator. On the opposite side, on starbord, are the head and the navigation corner.

Het interieur heeft drie hutten: een dubbel bed in de voorpiek, een dubbel bed bakboord achter en een enkel bed stuurboord achter. Er is een fijne U-vormige kombuis aan bakboord met een twee pits gasstel, oven en een koelkast. Daartegenover, aan stuurboord, zijn het toilet en de navigatiehoek.