We fly from Tenerife to The Netherlands for Marjoleins mothers birthday and we want to visits Jan-Pauls mother and our friends. We stay for one week and we have a busy agenda: visiting family and friends, eat out with our boys, shopping, etc.

Vanwege de verjaardag van Marjoleins moeder en een bezoek aan Jan-Pauls moeder vliegen we vanaf Tenerife naar Nederland. We blijven daar een week en hebben een druk programma: familie en vrienden bezoeken, uit eten met de jongens, inkopen, etc.

Marjolein and A. go to a ‘real’ beach the day before we leave. We bring A. to the airport where we also drop of our rental car. The next day we fly to The Netherlands.

Marjolein en A. bezoeken nog een ‘echt’ strand voordat we vertrekken. We brengen A. naar het vliegveld met de huurauto die we daar gelijk inleveren. De volgende dag gaat onze vlucht naar Nederland.

Because we let our own house we can stay at the ‘men in divorce hideout’ from our good friend E. In the hideout we have our own space with a kitchen and even a bathroom with shower!

Onze goede vriend E. stelt zijn ‘schuilplaats voor mannen in scheiding’ ter beschikking want ons huis is verhuurd. We hebben daar ons eigen plekje met een keuken en een heuse badkamer!

Our friends surprise us with a diner on Sunday. Almost everyone from our close group of friends is there. These are the things you miss when traveling for a longer period.

Onze vrienden verrassen ons met een diner op zondag waar de vaste groep vrienden bijna allemaal bij zijn. Dat mis je toch wel als je zo’n tijd op reis bent.

We also meet with A. and Yady, our guest dog when we’re in The Netherlands. The next day our plain that will take us back to Tenerife is waiting at Schiphol airport. Time flies!

We spreken ook nog even af met A. en Yady, onze logeerhond als we in Nederland zijn. De volgende dag wacht het vliegtuig dat ons terug naar Tenerife brengt op Schiphol. De tijd vliegt!