Yesterday (monday) we thought it was our last night in Las Galletas. So we picked an enveloppe from the box where we keep all the enveloppes since our goodbye party in may. When we checked the weather forecast and the suggested departure date from predictwind, we decided to leave on wednesday instead of tuesday.

Gisteren (maandag) dachten we dat het onze laatste avond in Las Galletas zou zijn. Dus trokken we een enveloppe uit de doos waarin we sinds ons afscheidsfeest in mei alle enveloppe’s bewaren. Toen we de weersvoorspelling het door Predictwind voorgestelde vertrektijdstip bekeken, besloten we om woensdag te vertrekken.

Nevertheless we had a goodbye drink (and meal) at the boulevard of Las Galletas. We ordered our favorite white wine, VinaSol, a Duvel, some Canary potato’s, a pizza for Marjolein and a Seabrass for me. And it was delicious.

Desondanks hebben we een afscheidsdrankje (en -maaltijd) genomen langs de boulevard van Las Galletas. We bestelden onze favoriete witte wijn, VinaSol, een Duvel, wat Canarische aardappels, een pizza voor marjolein en een zeebaars voor mij. En het was heerlijk.

Thank you Jenneke and Dirk for contributing to our journey, your card deserves a place on our ‘wall of fame’!

Dank aan Jenneke en Dirk voor jullie bijdrage aan onze reis, jullie kaart heeft een plekje op onze ‘wall of fame’ verdiend!