Okura moved from the cockpit to the galley (kitchen). He has been there all night and has no intention of leaving. He’s the second pigeon that chose our ship as a stopover but Okura is the boldest of the two. That’s why we gave him a name. We think that thet are very tired and must have mistaken the distance of the Gulf of Biscay. The water that we gave them has been eagerly drunk.

Okoera is verhuist van de kuip naar de kombuis (keuken). Hij zit daar nu al de hele nacht en lijkt niet van plan om te vertrekken. Hij is al de tweede postduif die ons schip heeft uitgekozen als tussenstop maar Okoera is de brutaalste van de twee. Daarom heeft hij ook een naam gekregen. We denken dat ze erg vermoeid zijn en zich vergist hebben in de afstand van de Golf van Biskaje. Het water dat we ze geven wordt gretig opgedronken.

We have more livestock on board beside the pigeons: wasps cleaning themselves thoroughly, two very annoying flys and spiders that come out of the smallest holes. And those are just the ones on board. The waters around us are also full with animals: dolphis, pilot whales, seagulls and gannets. It’s almost like Noah’s Ark!

Behalve de duiven hebben we nog meer leven aan boord: wespen die zich uitgebreid gaan zitten schoonmaken, twee zeer irritante vliegen en uit de kleinste gaten kruipen telkens weer spinnetjes. En dat is alleen nog maar aan boord. In het water rondom ons wemelt het ook van de dieren: dolfijnen, Pilot Whales (Grienden) zeemeeuwen en Jan van Genten. Het lijkt de ark van Noah wel!