“This isn’t going right”. Suddenly the adrenaline is running through our vains. The distance between the boat and the quay is getting smaller every second. The increasing wind has caused the anchor to drag and the boat is drifting towarts the rocks and the stone brakewater.

“Volgens mij gaat dit niet goed”. Opeens schiet de adrenaline door ons lijf. De afstand tussen de boot en de kade wordt steeds kleiner. Door de harde wind is het anker gaan krabben en dreigt de boot tegen de rotsen en de stenen kade te slaan.

I put on my livevest, grab the handheld VHF and jump in the dinghy. As fast as I can I sail to our neighbours drifting boat. Is there anyone on board? How do I stop the boat from drifting towards the rocks?

Ik doe mijn reddingsvest aan, pak de handmarifoon en spring in de bijboot. Zo snel als ik kan vaar ik naar de op drift geslagen boot van onze buurman. Zou er iemand aan boord zijn? En hoe zorg ik dat de boot niet tegen de kade kapot slaat?

A man looking like Catweezle appears on deck when I arrive by the boat. “Your anchor is dragging” I shout and I can see the panic in his eyes. He reacts quickly and starts his engine so that he can move his boat to safety. He thanks me and says he doesn’t need further help.

Als ik bij de boot ben verschijnt er een Catweezle hoofd in de kajuit gang. “Your anchor is dragging” roep ik en ik zie de paniek in zijn ogen. Gelukkig is hij alert en start gelijk zijn motor zodat hij de boot naar een veiliger plek kan varen. Hij bedankt me en zegt dat hij verder geen hulp nodig heeft.

On the way back to Saline, against wind and waves, I praise ourselves lucky with our firm Rocna anchor. When we wake up the next morning the other boat is gone, looking for a save haven.

Als ik terug vaar naar Saline, tegen wind en golven in, ben ik heel blij met onze stevige Rocna anker. Als we de volgende ochtend wakker worden is de andere boot weg, op zoek naar een veilige haven.