It seems like the written media have discovered us. Once again we were interviewed by a journalist. This time for a regional newspaper.

Het lijkt eropdat de schrijvende media ons ontdekt hebben. We zijn opnieuw geinterviewed door een journalist. Dit keer voor een regionale krant

Article Wittte Weekblad 21-03-2019 by Conny Vos