Designing a logo is a long proces of drawing and testing.
I used GIMP© (GNU Image Manipulation Program) for designing and producing png and jpeg files of our logo. It takes some knowledge of graphic designing but with the help of online tutorials I managed to get a reasonable result.

Het ontwerpen van een logo is een lang proces van tekenen en testen.
Ik heb GIMP© (GNU Image Manipulation Program) gebruikt voor het ontwerpen en het produceren van png en jpeg bestanden van ons logo. Je hebt er enige kennis van grafisch ontwerpen voor nodig, maar met de hulp van online tutorials heb ik een redelijk resultaat bereikt.

Click on one of the images to get a bigger picture

Klik op een van de afbeeldingen voor een grotere afbeelding