Yesterday we had our first additional vaccines to prevent us from tropical deseases. For our previous journeys we already had the vaccines against yellow fever, hepatitis A and tetanus. Now we’ve added hepatitis B and rabies. Did you know that rabies is a deadly desease?

Gisteren hebben we onze eerste aanvullende inentingen gekregen tegen tropische ziekten. Voor onze eerdere reizen waren we al ingeënt tegen gele koorts, hepatitis A en tetanus. Nu hebben we daar hepatitis B en rabies aan toegevoegd. Wist je dat rabies een dodelijke ziekte is?

All our vaccinations are noted in an International Certificate of Vaccination. We still have to get two more before we’re fully protected.

Al onze inentingen zijn genoteerd in een Internationaal Certificaat van Vaccinatie. We moeten er nog twee extra om volledig beschermd te zijn.

We are also putting together a first aid box to use on board. This will be far more extensive than a normal first aid box. For instance: we will take syringes and needles with us. Hopefully we don’t have to use them.

We zijn ook bezig om onze EHBO koffer voor aan boord samen te stellen. Deze is veel uitgebreider dan een normale EHBO koffer. Bijvoorbeeld: we nemen spuiten en naalden mee. Hopelijk hoeven we ze niet te gebruiken.